Persoonlijk Assessment via Birkman Methode

Welkom op de site van de Birkman Consultant. Als gecertificeerd Birkman Consultant verzorg ik assessments via de Birkman Methode®. Op deze website kunt u onder de diverse tabs informatie vinden over de brede toepasbaarheid van de Birkman Methode®. Het uitgangspunt is altijd een individueel assessment bestaande uit een online vragenlijst en een persoonlijk consult, waarin het rapport wordt overhandigd en wordt toegelicht.

Dit consult kan zeer algemeen zijn, maar kan ook worden toegespitst op specifieke persoonlijke vragen of vraagstukken (check wel even via het aanvraagformulier of uw vraag/vragen vanuit de Birkman rapportage beantwoord kunnen worden).

Birkman teamrapportage

Vanuit de individuele rapporten is het mogelijk om een teamrapport te laten opstellen. Daardoor kan een team goed in kaart worden gebracht:  waar liggen de aandachtspunten, wat is de kracht, hoe (met wie) kunnen we ons team versterken?

De Birkman assessments zijn met name zeer waardevol, omdat ze, naast een analyse van het eigen (stress)gedrag, ook de verwachtingen/behoefte en invloed van de omgeving meenemen in de rapportage. Wat verwacht je van je omgeving, je collega’s en je gezin (bewust of onbewust) en wat doet het met je wanneer er niet aan deze verwachting wordt voldaan?

Naast deze gedragsanalyse op 11 specifieke onderwerpen als communicatie, planning, besluitvorming, energieniveau, diversiteit, onafhankelijke opstelling, etc. komen zaken als interesses, carrièreplanning en managementstijlen aan de orde.

Individuele Birkman rapportage

Het Birkman rapport is een zeer compleet rapport dat een carrière-lang mee kan gaan, omdat de scores op volwassen leeftijd nagenoeg onveranderd blijven. Wisselende aspecten kunnen op verschillende momenten in uw carrière of leven van belang zijn en aanvullend inzicht geven.

Birkman rapportages worden zowel op persoonlijke titel aangevraagd als door bedrijven voor een bredere inzetbaarheid. In alle gevallen blijft het rapport eigendom van de invuller van de vragenlijst. Het is mogelijk om het rapport in diverse talen aan te vragen.

Contact met Birkman Consultant

Als Senior Birkman Consultant geeft ik u desgewenst graag nadere toelichting indien u een persoonlijk assessment overweegt, of indien u aarzelt over de toepasbaarheid van Birkman in uw persoonlijke of bedrijfsmatige situatie.